RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Vadeli Ticari Alacaklar

VADELİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

Sağlıklı ve kontrollü büyümek isteyen şirketlerin yurt içi ve yurt dışı satış fatura bedellerinin alıcılardan kaynaklanan nedenler ile tahsil etme risklerine karşı teminat altına alan bir sigortadır.
Bu sigorta kapsamında şirketler, alacaklarını güvence altına alarak,risklerini kontrol etmekte ve satış hacimlerini artırmak için uygun ortama kavuşmaktadırlar.
Mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde alıcı firmanın:

  • Borcunu ödeyemez duruma gelmesi veya ödemek istememesi
  • İflas etmesi
  • Hakkında tasfiye kararı alınması (borçlarını ödeyememesi nedeniyle)
  • Borçların ödenmesi ile ilgili olarak yetkili bir merci tarafından tüm alacakları bağlayan bir karar alınması
  • Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
  • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde  kanıtlanması,
  • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,

nedenlerine bağlı olarak satıcının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Kapsamı

Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen limitler dahilinde teminat sağlanan  alıcılara yapılacak , yurt içinde  150 güne kadar, yurt dışında ise 180 güne kadar mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminattadır.Sigorta şirketi vade süresini şirketlere göre farklı  belirleyebilir.
Poliçe aynı zamanda global olduğu için, yurt dışına yapılacak her bir sevkiyat için ayrı evrak hazırlama ihtiyacı olmaksızın, poliçe süresi içinde önceden belirlenen limitlere kadar, teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak bütün sevkiyatlar sigorta kapsamındadır.
Teminat, satış yapan şirketin, ilgili mallarını nakliyat firmasına teslim etmesi ile başlar.

Avantajları

Potansiyel alıcıların sigortalanacak fatura limitlerinin belirlenmesi aşamasında ,sigortacı tarafından yapılacak çalışma ile elde edilecek bilgiler sayesinde  şirketin hedef kitlesi içinde finansal olarak güçlü ve güçsüz durumda olan alıcıların kolayca tespit edilmesini sağlayacaktır.

Bu sayede güçlü olanlar üzerinde yoğunlaşılarak  doğru ve gerçekçi stratejiler hazırlanabilecektir.

Yurt içi satışlarının yanında ayrıca talep edilen İhracatların ticari alacak  sigortası  ,ihracatı bir bütün olarak değerlendirdiği için fatura başına işlem yapılmamakta ve ihracatçının üzerinden önemli bir iş yükü kaldırılmaktadır.

Siz yatırımcı, üretici ve satış hedefi olan her şirkete; Dünya üzerinde 165 ülkedeki 60 milyondan fazla şirket hakkında sürekli güncellenen veri tabanımız sayesinde, alıcıların finansal kaliteleri hakkında bilgiye çok daha hızlı ulaşma imkanı sağlanmaktadır.

Alıcının ödemelerini ihracatçıya yapmaya devam edeceği için ilişkinin kesilmesi söz konusu değildir.Sigortacı, ödeme yapılmama durumunda devreye gireceği için alıcı ihracatçının ve sigortalı yurt içi firmasının ‘‘sigortalı’ olduğunu bilmeyecektir. Sigortalımız bu poliçe sayesinde özel şifreleri ile giriş yapacakları milyonlarca şirket datasının bulunduğu havuzumuz içerisinden yeni müşteri adayının ismini yazarak arama yapacak, pazarını risksiz büyüteceği fırsatları yakalayacaktır.

İlgili uzmana ulaşmak için tıklayınız.

Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz