RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Kefalet Senedi Sigortası

KEFALET SİGORTASI  (Surety Bond)  NEDİR?

Sigorta Şirketi bu poliçe ile yapılan  ticari sözleşmenin kefili olarak;  Borçlunun sözleşmesel ya da yasal bir yükümlülüğü yerine getireceğini Alacaklıya garanti eder.
 • Borçlu kimdir?;  Alacaklıya karşı yükümlülük üstlenen taraf
 • Alacaklı kimdir; Verilen garantinin lehdarı
 • Surety Bond ise;   Borçlunun yükümlülüğü için teminat garantisi  veren Sigorta türüdür.


Başlıca Surety (Teminat Senedi) Türleri

Contract Surety

 • İnşaat Sözleşmeleriyle ilgili olarak sağlanan teminatlar
 • İhaleye Katılım (Performance Bonds, Warranty-Maintenance, Bid Bonds) Avans Ödeme (Advanced Payment Bonds) gibi teminatlar
 • ABD‘de sözleşmenin %100‘üne kadar, diğer ülkelerde ise %10 ile %30‘u arasında teminat sağlanmaktadır.
 • Büyük köprü, yol, kamu projeleri gibi yüksek kapasite gerektiren işlerde garanti sağlanabilmekte
 • İnşaat/Üretim/Enerji/Petrol ve Gaz  şirketlerin bu poliçeye ihtiyacı vardır.
 • İnşaat dışı performans yükümlülükleriyle ilgili teminat verilmektedir.
 • Gümrüklere ve mahkemelere verilen garantiler, teslimat garantileri, bakım onarım süresince verilen garantiler dahil edilebilir.
 • Çevre koruma amacı ile verilen garantiler (Enviromental Bonds)dahil edilebilir.
 • Örnek: boru hattı teslimleri, sermaye malları için bakm onarım garantileri,
 • mahkemelere verilen garantiler, ihale garantileri
 • Bu güvencelere ; Ağır Sanayii/İhracatçılar/Uluslararası Kurumlar  ihtiyaç hissederler.

Özel Surety Çeşitleri

 • Gemi İnşaası
 • Özel izin ve imtiyazlar için
 • Diğer Avans Garantileri


NOT:
İhtiyaç olması durumunda,  başka ülkelerde  de  lokal poliçe temin edilebilir.

Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz