RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Kapsamı

1136 Sayılı Avukatlık kanunu gereğince, meslek mensubunun mesleki hizmetini yerine getirmemesi, her türlü gerçek veya iddia edilen ihmal sonucu görevi aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal ve mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan ihmaller nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatları, meslek mensubu adına karşılayan bir güvencedir. Geriye dönük 5 yıl güvence sağlayan ‘’ihbar esaslı poliçedir.’’

Yani; Hatanın ilk ortaya çıkışının ve üçüncü şahıs talebinin poliçe dönemi içinde olması şartı ile geriye yürürlük teminatı da sağlanmıştır.

Poliçenin, İşi bırakma ve/ veya emeklilik nedeniyle yenilenmemesi durumunda ileriye dönük 2 yıl ek ‘’hasar ihbar hakkı’’ süresi de vardır.

İlgili uzmana ulaşmak için tıklayınız.

Poliçe Kullanımı ve Hasar Süreci Hakkında

Sayın Sigortalımız,

Size sunduğumuz bu poliçemiz SORUMLULUK SİGORTALARI genel şartlarının yanında mesleğinize özel şartlarla da genişletilmiştir. Sizin için bir ’’Referans Mektubu’’ niteliği taşıyacak olan bu poliçeye sahip olduğunuzda sistem tarafından izlenen bir profesyonellik karneniz zaman içinde oluşacaktır. İlerleyen dönemlerde Sigorta Şirketlerine yapacağınız  daha yüksek limitli poliçe talepleriniz ise sistemde yer alan bu bilgilerinize göre değerlendirilmeye alınacaktır.

Bu poliçenin daha iyi anlaşılması için  hasar sürecini ve poliçenize dahil ettiğimiz önemli bazı teminat içeriklerini ve teminat dışı kalan kısımlarını bilgilendirme amaçlı sizinle paylaşmak istiyoruz.

5 YIL GERİYE YÜRÜRLÜK  TEMİNATI  NASIL ÇALIŞIR ?

Poliçemiz 5 yıl geriye dönük zaman diliminde yapılan mesleki hatalarınızın tazminatlarını da öder. Ancak bu tazminatın ilk kez POLİÇE BAŞLANGICINDAN SONRA farkına varılması ve müvekkil talebinin meslek mensubundan İLK KEZ  poliçe döneminde yapılması şarttır. Poliçenizi satın almadan önce farkında olduğunuz ve beklediğiniz  bir tazminat talebi ise sigorta mantığı gereği karşılanamaz. Hatanın ortaya çıkışı , farkına varılışı  ve tazminat talebi  mutlaka sigorta dönemi içinde olmalıdır. 

 

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ‘’NEDENSELLİK BAĞI’’  NEDİR?

Mesleki Bir hatadan söz edilebilmesi için hata ile zarar arasında mutlaka bir nedensellik bağı bulunmalıdır. Yoksa bu poliçenin amacı  kaybedilen bir davanın bedelini ödemek değildir... Avukatın yani sizin sorumluluğunuzdan  bahsedebilmek için sadece sizin (ve/veya SSK lı çalışanınızın) yaptığınız bir hata olması ve aynı zamanda ve MUTLAKA bu hataya bağlı olarak ve bunun sonucunda bir zararın doğması ve zarar ile bu hata arasında uygun NEDENSELLİK bağının bulunması  gerekir.

Hata ile oluşan zarar arasında bir bağlantı yoksa burada bir sorumluluk da gündeme gelmez. Zaten böyle bir durumda Meslek mensubu  olarak sizin de bir sorumluluğunuz kalmadığı gibi ne sizin ne de poliçenizin yükümlülüğü oluşmaz.

Avukat mesleki sorumluluk hasarlarında somut bir kayıptan ve tutardan söz edilemeyeceği için müvekkil tarafından her talep edilen hasarı doğrudan hemen ödemek hem sigortalılık yasası gereği  hem de hakkaniyet açısından mümkün değildir. Ayrıca bu poliçe, kaybedilen her davanın bedelini DEĞİL Dava sürecinde yapılan hatanın yol açtığı zararı tazmin eder. Kaldı ki hata ile istenen hasar tazminatı arasında Nedensellik bağının varlığının aranması ve/veya  örnek Yargıtay kararları baz alınarak sonuçlandırılacak olması ;

Aynı zamanda sigortalımız olan siz meslek mensuplarını haksız taleplerden de koruyacaktır.

 

TEK TARAFLI SULH YETKİSİ:

Bir başka önemli konu da sigortalımız olarak sizlerin, bir tazminat talebini kabul etmesi, bir borcun ödenmesini üstlenmesi veya ödeme taahhüdünde bulunması sigorta sözleşmesine aykırı olmasıdır.  Sigortalı meslek mensubunun bu şekilde tek taraflı bir sulh yetkisi mevcut değildir.

 

MÜVEKKİL - AVUKAT ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ :

Meslek mensubunun 1. Derece yakınları  ve  kendisinin de ortağı ve/veya yöneticisi olarak ticari kar ilişkisinde bulunduğu müvekkil şirketlerinin zarar talepleri,  sorumluluk sigortaları gereği 3. Kişi olarak kabul edilmemektedir.

 

MESLEK DIŞI HİZMETLER:

Ayrıca, yasal mesleki görevlerin dışına taşarak  özel bir  sözleşme gereği meslek mensubunun üstlendiği (Avukatlık yasasının tanımı dışında)  harici yükümlülükler de Sigorta Genel Şartları gereği teminat haricidir.


HASAR TALEBİ NEDENLERİNDEN BAZILARI:

-Temyiz süresini kaçırmak

-Faiz istemeyi atlamak,

-İhtiyaci haciz kararı aldırmamak,

-Davanın karşı tarafa ihbar edilmemesi,

-Haciz yazısının gönderilmemesi,

-Tazminat davalarında süre hesaplama hatası,

- İcra dosyalarındaki hatalı talepler, vb….

 

BİR TEMYİZ HASARI ÖRNEĞİ:

1-Bir benzin istasyonuna lisans taşımaması nedeniyle açılan davada müvekkilini ilgili lisansa sahip olduğu yönünde savunan avukat ne yazık ki temyiz süresini kaçırması nedeniyle ilgili istasyona EPDK tarafından 142.892 TL idari para cezası kesilmesine neden olmuştur. Sigortalı avukat,  temyiz süresini kaçırmasaydı şirketin söz konusu idari para cezasına maruz kalmayacağı ve kararın müvekkil lehine sonuçlanacağı yönünde bir tespit ve görüşün netleşmesi  sonucunda bu ceza tutarı ‘’mesleki Sorumluluk Sigortası’’ kapsamında mağdur şirkete ödenmiştir.  

 

SOZ SÖZ :

Ülkemizde sorumluluk sigortaları ile yoğun olarak tanışmamız daha  çok yeni olduğundan , kullanımına ve hasar sürecine hep birlikte alışacağız.

Sizleri mağdur etmemek adına sistem dahilinde ve karşılıklı iyi niyetle en iyi hasar hizmetini vereceğimizi bilmenizi ister, Adil bir hasar kararı için KARŞINIZDA DEĞİL, YANINIZDA YER ALDIĞIMIZI ve ÇÖZÜM ORTAĞI olarak sizlerin de desteğinize ihtiyacımız olduğunu ifade eder,

İşlerinizde hatasız ve artan başarılar dilerim.

Risk Danışmanı
Canan Evren

Hasar İhbar İçin

  • Hasar talebine konu kusur, sigortalı veya müvekkil tarafından tespit edildiği anda Sigorta Şirketine ihbarda bulunulmalıdır.
  • Sigorta Şirketi ile mutabakata varılmadan peşinen sorumluluğun sigortalı tarafından kabul edilmemesi, uzlaşma veya sulh yoluna gidilmemesi gerekmektedir.
  • Sigorta kapsamına giren talepler için sigortalımız veya zarara uğrayan 3.şahısların 212 444 1244 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezimi arayarak hasar ihbarında bulunabilirler.
  • İhbar sırasında, olayın, talep miktarının ve iletişim bilgilerinin eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.

Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi kapsamındaki talepler çok farklı olabilmektedir. Bu sebeple, sigorta şirketi tarafından kusura göre farklı evraklar talep edilebilir. Öncelikli talep edilen evraklar ise;

  • Hasar talebine esas kusurun detaylı olarak anlatıldığı beyan,
  • Dava sürecine ilişkin tüm evraklar, dilekçeler
  • Eğer varsa zarara uğradığını iddia eden 3.şahsın (müvekkilin) sigortalı aleyhine açtığı davaların örnekleri vb. veya talep yazısı

İlgili uzmana ulaşmak için tıklayınız.
Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz