RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Kapsamı


Meslek mensubunun ve/veya çalışanlarının mesleki faaliyetlerini yerine getirmemesi yada ayıplı hizmet vermesi gibi nedenlerden dolayı üçüncü kişiler tarafından talep edilebilecek tazminatlara güvence sağlar. Proje bazlı poliçe yapılacağı gibi meslek mensubunun yıl içindeki tüm proje ve işlerine teminat sağlayan ve REFERANS NİTELİĞİ taşıyacak yıllık poliçeler de düzenlenebilir. Fikri mülkiyet, hakaret, personelin dolandırıcılık girişimleri gibi davranışlar sonucunda meslek mensubuna gelebilecek talepler de poliçeye eklenmiştir.

İlgili uzmana ulaşmak için tıklayınız.
Kullanımı ve Hasar Süreci

MİMAR&MÜHENDİS MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA:

Sigortalanma kriterleri:

  1. Cirosu USD 5MN’a kadar olan mimar&mühendislik büroları için otomatik teminat sağlanır. (Bireysel meslek mensuplarına poliçe yapılmamaktadır)
  2. Sunabileceğimiz teminat limiti şirkete göre değişebilecek olup maksimum USD 2.000.000 ile /EUR 2.000.000’dir.
  3. Sigortalı Mimarlık firmasının tüm faaliyetleri (yürüttüğü tüm projeler)bu poliçe ile  teminat altındadır. (Sektörde bu poliçeler yüksek primlerle proje bazında yapılmakta olduğundan, Mimarlık firması her yeni proje aldığında yeni bir poliçe almak zorunda kalmaktadır, amacımız buna çözüm olmaktır.)
  4. 2 yıl uzatılan bildirim süresi verilecektir.
  5. Poliçeler yıllık bazda yapılacaktır.
  6. Mesleki sorumluluk poliçesi sahiplerine istenirse  tarafımızdan  REFERANS MEKTUBU hazırlanmaktadır.

 

ÜRÜNÜMÜZLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR:

ANA TEMİNATLAR:

Mesleki Sorumluluk Teminatı:

Bu poliçe, Meslek mensubu Mimarın ve/veya çalışanlarının  3.şahıslar ve ilgili kurum/kuruluşlara karşı mesleki hizmetini yerine getirememesi nedeni ile poliçe dönemi içerisinde tarafından talep edilebilecek tazminat tutarını karşılamaktadır.

 

Fikri Mülkiyet:

Sigortalı Mimardan başka mimara ait  , bir fikri mülkiyet hakları ihlal’i iddiası nedeniyle talep etmek için açılacak olan dava masrafları da  teminat altındadır. (Dava sonucu olayın doğruluğu ve  ihlal olayı kesinleşir ise tarafımızdan ödenen tüm masraflar meslek mensubundan geri istenir.)

Fikri Mülkiyet teminat açıklaması:

Fikri mülkiyet, eşya olmadığı gibi, somutlaştığı eşyadan da farklı bir varlığa sahiptir. Bu nedenle de farklı bir hukuki rejime tabidir. Örneğin, maddi bir varlığı bulunan kitap nüshası eşya hukukuyla korunur. Buna karşılık kitapta tecessüm etmiş eser ise, fikri mülkiyet hukukunun ilgi alanına girer. Bu bağlamda bir kitap nüshasını (eşyayı) satın alan kimse sadece o kitap nüshasına sahiptir. O kişi aynı zamanda kitapta cisimleşmiş eseri, yani fikri ürünü satın almamıştır. Kitabı satın alan kişi söz konusu kitaptan faydalanabilir, piyasadan satın aldığı nüshaların başkalarına satışını da yapabilir. Ancak kitabı çoğaltarak piyasaya sunamaz. Aksi halde korsanlık eylemini işlemiş demektir. Yine bir tabloyu satın alan kişi sadece tablonun maddi mülkiyetine sahiptir. O tablo üzerindeki fikri ürün, yani eserin mülkiyeti onu meydana getiren ressamda kalır. Bu kural markalı ve patentli ürünler bakımından da geçerlidir.

 

Hakaret:

Sigortalı mimarın veya çalışanlarının  başkalarına hakaret etmesi nedeniyle  kendilerinden talep edilebilecek tazminatlar  teminat altındadır.

 

Dolandırılıcılık/Sahtekarlık:

Herhangi bir Çalışan’ın hile, dolandırıcılık ve sahtekarlık gibi faaliyetlerde bulunması sonucu Üçünçü Şahıs’ları zarara uğratması nedeniyle Mimardan Talep edilebilecek tüm Tazminatlar  bilfiil bu faaliyetlerde bulunmayan Sigortalı  mimar adına ödenecektir.

 

Savunma masrafları:

Meslek mensubu Mimar’a  karşı açılabilecek  tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

 

POLİÇEYE SAĞLANAN EK TEMİNATLARIMIZ:

Sözleşme döneminde iktisap edilen İştirakler Teminatı:

Poliçe teminatı Sigortalı Mimarlık Ofisinin  poliçe başlangıç tarihinden sonra satın alacağı ya da kuracağı herhangi bir İştirak’i aşağıdaki hususların sağlanması koşuluyla kapsayacak şekilde genişletilmiştir:

İktisap edilen bu şirketlerin brüt gelirlerinin, Sigortalı Mimar’ın  Sigortacı’ya daha önceden bildirdiği  ve bu teminat için kabul edilen beyanında belirttiği toplam brüt gelirlerinin %10’unundan az olması ;

Bu şirketin ayrıca, A.B.D. veya Kanada’da herhangi bir gelir sağlamaması  ve Sigortalı Mimar  ile aynı mesleki hizmetleri sunuyor olması gerekmektedir.

Yeni satın alınan ya da kurulan bu İştirak,  yukarıda belirtilen koşulları sağlamazsa ve Sigortalı Mimarlık ofisinin  söz konusu  bu İştirak’inin  teminat altına alınmasını talep ettiği durumlarda Sigortacı,  poliçe koşul ve şartlarını değiştirme hakkına sahip olacaktır.

 

Uzman tasarımcılar teminatı:

Sigortacı, Mimarlık Ofisine bağlı  çalışan  herhangi bir Uzman Tasarımcı’nın Mesleki Hizmeti’ni Yerine Getirememesi nedeniyle mimarlık ofisinin, sözü edilen Uzman Tasarımcı’ya karşı rücu hakkından feragat etmemiş ya da rücu hakkını kaybetmemiş olması durumunda , sigortacı Talep edilen tüm Tazminat’ı Sigortalı Mimarlık ofisi adına karşı tarafa  ödeyecektir.

 

İletişim masrafları teminatı:

Sigortacı, Sözleşme Dönemi içerisinde Mimarlık ofisi  tarafından police altında teminat altına alınmış bir Talep nedeniyle Sigortalımız olan mimarlık ofisinin markasına ve itibarına gelen zararı hafifletmek için yapılacak zararı karşılayacaktır.

Yada Sigortalı Mimarlık Ofisinin  ve /veya Sigorta ettiren’in ya da herhangi bir İştirak’inin herhangi bir ortağı, direktörü ya da yöneticisinin beklenmedik ölümü ya da yeterli performans gösterememe durumuna bağlı olarak Mimarlık Ofisinin ya da herhangi bir İştirak’inin katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masrafları’nı karşılayacaktır.

Bu ek teminat, USD50,000 tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir.

 

Yargı benzeri  savunma masrafları teminatı :

“Yargı benzeri Savunma Masrafları” Teminatımız, Sigortalı Mimarlık Ofisine  karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Mimar  tarafından ya da Mimarlık Ofisi  adına profesyoneller tarafından araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir.

Uzmanlık gerektiren her konuda yardıma hazırız.

Sevgi ve Saygılarımla,

Canan Evren


İlgili uzmana ulaşmak için tıklayınız.
Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz