RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Siber Riskler

Siber Riskler Nelerdir?
Elektronik veri kullanan herhangi bir şirket, Siber risklerle karşı karşıyadır. (mobil cihazlar, bilgisayarlar, sunucular, internet)
Siber Riskler, bir dizüstü bilgisayar üzerindeki bilgi kaybından, internet bilişiminin oluşturduğu tehditlere kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. İşletmeler, internet ortamındaki varlıklarının silinmesi veya kesintiye uğratılmasıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Ağ ve sistem korumaları önemsenmelidir.

Siber Riskler neden bu kadar önemlidir?
Siber Risklerin teşkil ettiği tehdit, artık bir şirketin varlıklarına yönelik fiziksel tehditler kadar somuttur ve ciddi artçı etkilere sahiptir.
Kurumsal şirketlerin bilişim sistemlerine bağımlılığı arttıkça açıkları da aynı şekilde artmaktadır. Bilişim sistemlerine çok bağlı olan bu işletmeler herhangi bir bilgisayara gelecek zarar ve güvenlik ihlalleri ile şirket çapında ciddi mali kayıp tehlikeleriyle karşı karşıyalar.

Bir işletmenin Siber Risklere maruz kalması sonrası yaşanabilecek sorunlar;

Veri Sızıntısı; Dijital veriler, şirketin sisteminden kaybolur veya sızdırılır. Bu kayıp, bir kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar, mobil cihaz veya tablet üzerinden gerçekleşebilir.

Bilgi İşlem Krizi; Bilgi işlem departmanının, bir yandan sorunla başa çıkarken diğer yandan da olağan akışında işi yönetmesi gerekmektedir. Bu bir sızıntı mı, yoksa kayıp mı, yoksa şirket hacklendi mi? Veriler nasıl çalındı veya kayboldu? Verilen şu an nerede ? Sunucunun kapatılması gerekecek mi? Yedek sunucu yazılımına ihtiyaç var mı? vb. sorunlar ortaya çıkacaktır.

Halkla İlişkiler; Sızıntı haberleri, özellikle bu sosyal medya çağında hızla yayılmaktadır. Şirkete olan güven, olayın üzerinden saatler geçmeden azalabilir. Müşterilere verilerin çalındığı söylenmeli mi? Başka kime bilgi verilmeli? Bunu yapmanın en kolay yolu ne? Güveni geri kazanmak ve şirketin itibarını korumak, hızlı harekete geçmeyi ve özenle yönetilen bir halkla ilişkiler müdahalesini gerektirmektedir.

Finansal Kriz; Finansal etkilerin uzantıları oluşmaya başlamıştır. Veri ihlalleri için düzenleyici cezalar olabilir. Şirketinizdeki sızıntı yüzünden, veri kaybı sebebiyle kendi müşterilerine tazminat ödemek zorunda kalan 3.şahıslar bu tazminatı sizden talep edebilirler. İşletme finansal olarak da işleyemeyecek durumda olduğundan, kar kaybı da söz konusu olabilecektir.

Yönetim Krizi; Bir siber kriz sonrası, yönetimin ve şirketin itibarı ciddi şekilde tehlikeye girebilir.

Canan Evren sigortanın uzmanlığı ile:
Siber Riskler Veri Koruma Sigortası.Türkiye’de ilk.

Elektronik verilerden kurumsal itibara kadar çok yönlü güvence…..

Siber Risk Müdahale Hizmetleri: İhtiyaç duyan kurumlar siber risk uzmanlarınca sağlanan siber risk müdahale hizmetlerinden yararlanabiliyor. Elektronik verilerin kurtarılıp kurtarılamayacağı, yeniden toplanıp toplanamayacağı veya yeniden oluşturulup oluşturulamayacağını belirlerken yapılan profesyonel hizmet masrafları da sigorta kapsamında yer alıyor.

İtibarın Onarılması (Bağımsız Danışman Masrafları, Kurumsal ve Kişisel İtibar Yönetim Hizmetleri): Bir siber olayın kurumsal ya da kişisel itibara verebileceği potansiyel olumsuz etkileri önleyebilecek veya hafifletebilecek bağımsız danışmanların masrafları Sigorta kapsamında yer alıyor. Kurumsal ve kişisel itibar yönetim hizmetleri de aynı şekilde sigorta dahilinde bulunuyor. Şirket müşterilerine bilgilerin bir ihlalden etkilendiğini bildirmeye ilişkin yapılan masraflar da sigorta tarafından karşılanıyor.

Finansal Etkilerin Hafifletilmesi
Şu konulardaki masraflar güvence altında:

Veri sorumluluğu: Sigortalı ya da sigortalının dış kaynak (outsourcing) firmasının sebebiyet vermesiyle oluşan, kişisel veya kurumsal verilerin ihlali ile bağlantılı zarar ve savunma masrafları.

Ağ güvenliği: Üçüncü şahsın verilerine virüs buluşması, sigortalının yetkisi dışında üçüncü şahsın verilerine erişilmesi, sistem kodlarının elektronik olmayan yöntemlerle çalınması, donanımların çalınması, çalışanların verileri ifşa etmesi.

İdari yükümlülükler: Veri koruma soruşturması ile bağlantılı hukuki danışmanlık, veri koruma düzenleme makamının uyguladığı sigorta edilebilir idari para cezaları.

Opsiyonel olarak sunulan güvenceler:

Ağ kesintisi nedeniyle uğranılan net kâr kayıpları,
Güvenlik tehdidinin sona erdirilmesi için üçüncü şahıslara yapılan tehdit ödemeleri,
Fikri mülkiyet ihlali veya elektronik içerikle bağlantılı ihmal ile ilgili uğranılan zarar ve yapılan savunma masrafları
Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz