RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Tapu ve Mülkiyet Sigortası

GAYRİMENKUL ÜZERİNDE HUKUKİ SORUNLAR MI VAR?

BU DURUMDAN YA ZARARLA ÇIKARSINIZ YA DA BU SORUNU ‘’MÜLKİYET SİGORTASINA’’ DEVREDER, VE ZARAR GÖRMEZSİNİZ!!!

Gayrimenkul alırken ya da proje yaparken kendinizi tam anlamıyla güvende hissedebiliyor musunuz?

Bu soruya birlikte yanıt verecek olursak;

Güvensizliğe neden olan;
 • Mülkiyetle ilgili bir dava,
 • Tapu kayıtlarındaki kısıtlayıcı bir şerh,
 • İmar planlarına ilişkin bir çekince,
 • Yasal izinlere, kira, üst hakkı gibi haklara ilişkin kaygı duyulan hususlar vb.

Durumlar olabilir ve bunların sonucunda ise;

 • Gayrimenkule ilişkin mülkiyeti kaybetmeniz,
 • Gayrimenkulünüzün değerinin düşmesi,
 • Gayrimenkulünüzün satılabilirliğinin azalması,
 • Dava masrafları ve yüksek avukatlık ücretleri,
gibi sonuçları doğurabilir.

Ancak MÜLKİYET SİGORTANIZ VARSA! Bunları YAŞAMAZSINIZ!!!

Bir kez düzenlenen ve yenileme şartı olmayan Mülkiyet Sigortası ile yukarıdaki benzer sebepler sonucu gayrimenkule ilişkin mülkiyetinizi kaybetmeniz, gayrimenkulünüzün değerinin düşmesi ya da satılabilirliğinin azalması risklerine karşı KORUMA SAĞLAYABİLİRSİNİZ. Üstelik bu süreçte ortaya çıkabilecek mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerinden de kurtulabilirsiniz.

Bir yatırımcı olarak satın almayı düşündüğünüz Mülkiyete ilişkin bir sorunla karşılaştığınızda ne yaparsınız?
 • Projeden ya da gayrimenkulü satın almaktan vazgeçersiniz,
 • Satıcının ya da arsa sahibinin sorunları çözmesi için projeyi ya da işlemi ertelersiniz,
 • Riski kendi üzerinize alıp satın almayı tamamlar ve/veya projeye başlarsınız,
 • Karşı taraftan riskin parasal karşılığı tutarında teminat alır ve/veya indirim istersiniz.
İşte Mülkiyet Sigortası bu noktada Size alternatifi olmayan çözümler sunar:

BİLİNEN VE BELİRLENEN RİSKLERİNİZİ İNCELER ve TEMİNAT ALTINA ALIR.

ŞİMDİYE KADAR NELERİ SİGORTALADIK?

 • Bir liman yatırımcısının liman izinleri ile ilgili eksiklikler dolayısıyla karşılaşabileceği zararları,
 • Bir rüzgar enerjisi santralinin imar planı ile ilgili itiraz sürecini beklemeksizin yatırıma başlama mecburiyeti dolayısı ile karşılaşabileceği iptal riski ve zararlarını,
 • İskan izni alınmamış ve/veya izin hakkı süresi dolmuş bir binanın yıkılıp yeniden yapılamama riskini,
 • Planları kaybolmuş bir alışveriş merkezinin imara aykırı olması ihtimali olan alanlarının yıkılması riskini,
 • Tapu kayıtlarında bir dizi takyidatlar olan gayrimenkulün satışında, satıcının garanti ve taahhütler vermemesi sebebi ile alıcının karşılaşabileceği zararları,
 • Orman alanı problemleri olan bir bölgedeki geliştiricinin proje alanının orman alanında olma ihtimali dolayısıyla karşılaşabileceği mülkiyet iptali riskini,
 • Vergi istisnasına sahip bir fonun gayrimenkulüne ilişkin sonradan çıkabilecek vergi cezaları riskleri...
Gibi durumlar yıllardır Avrupa’da olduğu gibi, artık Türkiye’de de sigortalanmaktadır.

Mülkiyet Sigortasını yatırımcılarımızın hizmetine sunmaktan gururluyuz…
Kapsamı

Mülkiyete ilişkin herhangi bir kusur veya Mülkiyet üzerinde rehin, mükellefiyet, imtiyaz, İpotek veya takyidatın bulunması durumunda bu teminat, aşağıdaki nedenlerden dolayı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere oluşabilecek kayıpları da kapsar.

Aşağıdaki nedenlerden dolayı Mülkiyet üzerinde oluşabilecek kusurlar dahildir.

 • Sahtecilik, sahtekarlık, nüfusu kötüye kullanma, tehdit, ehliyetsizlik, yetkisizlik, bir başkasının yerine geçme;
 • Bir kişi veya kurumun bir devir veya temlik işlemi için doğru şekilde yetkilendirilmemesi;
 • Mülkiyeti etkileyen bir dökümanın, uygun şekilde düzenlenmemiş,imzalanmamış, beyan edilmemiş,onaylanmamış, kabul edilmemiş, noterce onaylanmamış ve bildirilmemiş olması;
 • Elektronik ortamda yasalara uygun bir doküman yaratmak için gerekli işlemlerin yerine getirilmemiş olması;
 • Bir dökümanın; sahte, tarihi geçmiş veya herhangi başka bir şekilde geçersiz vekaletname ile düzenlenmiş olması;
 • Bir dökümanın Kamu Kayıtlarında uygun şekilde kaydedilmemiş olması veya Hatalı bir yargı veya idari süreç yürütülmüş olması;
 • Bir devlet kurumu tarafından Mülkiyet üzerinde işlenmiş ve ödenmesi gereken ancak ödenmemiş emlak vergisi veya harçlar;
 • İrtifak hakkı veya geçiş hakkı;
 • Arazi’ye giriş ve Arazi’den çıkış için kanuni hakkın bulunmaması; Mülkiyet üzerinde bulunan, arazinin kullanımını kısıtlayıcı taahütler bulunması;
 • Mülkiyet üzerinde; başkalarının, kira, sözleşmeler veya satın almadan doğan hakların bulunması;
 • Miras yoluyla edinilen Mülkiyete ilişkin nakil yada devir işleminin geçersiz olması;
 • Mülkiyet üzerindeki veraset ve intikal vergi borçları;
 • Arazinin yasal tanımının Mülkiyeti olumsuz etkileyecek bir şekilde hatalı veya eksik yapılmış olması.
 • Arazinin herhangi bir bölümü üzerinde, bir şerh kayıtlı olduğu durumlarda, ilgili kamulaştırma, istimlak veya benzeri şerhlere ilişkin Yasalara dayanarak yapılan uygulama;
Ayrıca, bu poliçe ile sigortalanmış herhangi bir duruma bağlı olarak ortaya çıkacak masraflar, hukuki masraflar ve harcamaları, işbu poliçe ile sigorta altına alındığı şekliyle ve Koşullar bölümünde belirtilen sınırlar dahilinde ödenecektir.

İlgili uzmana ulaşmak için tıklayınız.
Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz