RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Hizmetlerimiz

Risk yönetimi:
Bizden riskleri yönetmemiz istendiğinde  ,öncelikle risklerin tanımlanması, ölçülmesi, önceliklendirilmesi ve kontrol altına alınması sağlanır. Ardından fiziksel ve finansal değerlendirmeler yapılarak maksimum seviyede risk yönetimi sistemi belirlenir. Şirketin ve Yönetimin karşılaşabileceği riskler ve doğabilecek sonuçları  göz önüne alınarak ölçülü karar vermelerine yardımcı olunur. Şirketler bizimle zorlu risklerini ortaya çıkarmak, görülemeyen riskleri öngörmek ve fırsatları ortaya çıkarmak için çalışırlar. Çünkü her fırsat aynı zamanda risk demektir. Görevimiz müşterilerimizin riskini sorumluluk olmaktan çıkartıp avantaj haline getirmek ve fırsatları görerek başka şekilde başarılamayacak işleri başarmalarına yardımcı olmaktır.

Hasar yönetimi:
Sigorta teminatı satın alan herkes kendi sigortacısı veya danışmanından yüksek kalitede hasar hizmetleri almayı bekler. Bu süreçte maliyetlerin kısılması ve ardından verimi artırmak gerekmektedir.Bu süreçte stratejik iş yönetimi ve dosya  incelemelerinin hızlandırılması hizmetlerimiz kesintisiz olarak tarafımızdan sunulmaktadır.

Bir kayıptan sonra isletmeyi toparlayıp tekrar faaliyete geçirmek ve zararları tazmin etmek temel bir öneme sahiptir. Hasar konusunda sizin adınıza mümkün olan en iyi koşulları elde etmek üzere sigortacılarla müzakere yapılabilecek, hasar ile ilgili bütün hususları koordine edebilecek, yönetebilecek ve ayrıca nakit akışınızı, markanızı ve itibarinizi korumanızda size yardim edebilecek uzmanlardan oluşan bir takıma sahibiz.

Hasar sonrası analizleri konusunda ise; Hasara ilişkin unsurları ve nedenlerini anlamak, bundan sonra karşılaşabileceğiniz olası kayıpların sayısını ve  büyüklüğünü azaltmak için gereken tedbirleri almanıza destek oluyor ve önerilerimizle birlikte  risk eylem planlarınızı hazırlamanıza da yardımcı oluyoruz. Gerekirse çalışanlarınıza yönelik bu konuda bir eğitim de düzenleyerek  risk farkındalıkları konusunda bilgilendiriyoruz.

Mesleki sorumluluk (finansal) sigortaları konusunda mesleğe özel hasar danışmanlığı ise uzmanlarımız tarafından ön hizmet olarak başlatılmakta büyük tutarlı hasarlarda ön ödemeli finansman desteğinin yapılması da sağlanmaktadır.

Proje Hizmeti:
Hangi sektöre ait olursa olsun yapmayı düşündüğünüz yeni projelerinizde , çalışmanıza, sektörünüze ve ihtiyaçlarınıza yönelik proje poliçeler tarafımızdan başarıyla oluşturulmaktadır.Bugüne kadar Wording çalışmalarına sağladığımız katkılar ile birçok müşterimizin pazarlama stratejisine ve ihtiyacına paralel olarak hazırlanan sigorta ürünleri ile Türkiye sigorta sektöründe bir çok İLKLERE de imza atılmıştır. Siz isteyin biz projelendirelim…..

Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz