RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Kurumsal Riskler

Sabit Kıymet Riskleri:
Şirket varlıklarının ticari olarak  muhafaza edilmesi ve şirketin yangın, doğal afet, üretim ve güvenlik risklerine karşı korunması amacıyla gerçekleştirilir. Hesaplama yönteminde  maliyet /kazanç oranlarıyla kaynakların hem sigorta hem de risk açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi, bunun sonucunda yaşanacak değişimin desteklenmesi ve şirket risklerinin en iyi koşullarda sigorta şirketine devir edilmesi sağlanır.

Kar Kaybı Sigortası:
Teminat kapsamında oluşan bir hasar sonrasında cirodaki azalma ve iş maliyetindeki artış sonucu ortaya çıkan brüt kar kaybından, tazminat süresi içinde yine bu brüt kardan ödenmesi gereken, ancak hasar nedeniyle ödenemeyen işletme giderleri (tasarruf edilen giderler düşülerek) karşılanmaktadır.

Makine Kırılması:
Makinaların işçilik kusurları, yağlanma kusurları, kısa devre ve voltaj yükselmesi, aksamının tıkanması ve yabancı madde girmesi nedeniyle arızalanması, buhar kazanlarında ve kaplarında su eksikliği, ani olarak aşırı ısınma ve soğuma, alçak basınç sonucu ezilme, yırtılma, buruşma, işletme personeli ve üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası ve sabotajı nedeniyle meydana gelecek zararları ve bunun gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.

Elektronik Cihaz Sigortası:
İhmal, yanlış kullanım, voltaj, yıldırım sonucu is ve kavrulma, rutubet , korozyon gibi nedenlerden elektronik cihazın arızalanması tamir ve parça masraflarını karşılar. Bu poliçe için VOLTAJ DÜZENLEYİCİ CİHAZINIZIN MUTLAKA olması gerekir. Aksi taktirde hasar ödenmez.

Nakliyat Sigortası:
Emteaların yurt içi ve yurt dışı kara yolu, deniz yolu , demir yolu ve hava yolu ile dolaşımı ve yerine teslimi sırasında oluşacak ulaşım risklerine teminat sağlar. BİLDİRİMSİZ BLOK ÖZEL NAKLİYAT POLİÇEMİZ HAKKINDA MUTLAKA BİLGİ İSTEYİNİZ.

Genel Dolandırıcılık ve Emniyet Suistimal:
Çalışanlarınız tarafından kasıtlı olarak yapılan emniyeti suistimal sonucu firmanızın uğradığı finansal kayıplarını ve/veya firmanızın harici kişiler tarafından nitelikli olarak kötü niyetli dolandırılması sonucu oluşan finansal kayıplarını karşılar.

Yönetici Sorumluluk Sigortası:
Yönetimde görev alan yönetici ve müdürlerin , görev aldıkları şirkete karşı özen ve sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesi , basiretli tacir gibi davranmaması veya bu yönde bir kişisel iddiada bulunulmasına bağlı dava açılması, yine yöneticinin hatası ve ihmali sebebi ile oluşan bir zarardan kaynaklanan talepler karşılanmaktadır. Bu talepler sadece ve sadece yönetici statüsü sebebiyle direk yöneticilere yapılmalıdır.

Ticari Alacak:
Yurt içinde 150 güne, yurt dışında 180 güne kadar yapılan vadeli satışların tahsilat riskine teminat sağlanırken ayrıca müşteri adayları hakkında bilgi edinme , derecelendirme ve tahsilat hizmeti de bu poliçe kapsamında sunulmaktadır.

Kasko Sigortası:
Kasko SİGORTASI, Öz varlık riskleri altında yer alarak motorlu kara taşıtının ruhsat sahibinin ve/veya sürüsünün iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vb. durumlarda kaskolu araçlarda oluşan maddi zararı karşılar.

Sağlık Sigortası:
Yönetici ve/veya çalışanlarının önemli hastalıkları sonrasında en iyi hastanelerde ve gerekirse yurt dışında tedavi masraflarını karşılayarak iş kaybı sürecine olumlu destek sağlanmaktadır. İşletmeye artı olarak Kurumlar vergisi avantajı da vardır.

Bireysel Emeklilik:
Yöneticilerin ve çalışanların grup emeklilik fonları kapsamında avantajlı bir 2. emeklilik sahibi olmalarını sağlarken zorunlu tasarruf ile beraber çalışan sadakatini artırıp, işverenin katkısı oranında kurumlar vergisi avantajını da beraberinde getirmektedir.Ayrıca bireysel katılımcılara da vergi iadesi avantajı sağlamaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası:
Yönetici ve çalışanların kaza geçirmeleri sonrasında oluşacak vefat, sakatlık ve tedavi masraflarını poliçe bedeli dahilinde karşılayan bir güvencedir.
Sadece vefat ve sakatlık teminatı tercih edilebilir. Tedavi teminatı isteğe bağlı eklenebilir.

Çalışan Yan Hakları:
Grup özel sağlık, hayat ve grup bireysel emeklilik avantajları hakkında çalışma yapılır.

Seyahat Sigortası:
Avrupa ülkeleri vize başvurularında talep edilen seyahat sigortası , seyahat sırasındaki sağlık risklerini karşılamak amacıyla sunulan bir güvencedir. Avrupa dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde düzenlenebilir. 30.000 EURO acil hastalık masraflarının yanında VİP teminatlar ile poliçe içeriği ayrıca genişletilebilir.

Ürün Sorumluluk Sigortası:
Ürünlerin kullanılması esnasında nihai tüketicinin ve/veya nihai kullanıcının uğrayacağı maddi ve bedeni zarar tazminatlarını karşılar.

Ürün Geri Çekme Sigortası:
Nihai ürünlerin satışından ve raflara yerleşmesinden sonra, ürün kullanımı esnasında tüketiciye yansıyacak herhangi bir risk faktörünün gerçekleşebilmesi ihtimalinin kesinleşmesi ile birlikte, ürünlerin piyasadan ve raflardan toplatılması, imhası veya onarımı masraflarını rehabilitasyon giderleri ile birlikte karşılayan bir güvencedir.

Komşuluk Mali Sorumluluk:
Sigortalı işletmede teminat kapsamında bir HASAR oluştuğunda komşu işletmelere de bir zarar gelmesi durumunu karşılar.

Kiracı Mali Sorumluluk:
İşletmenizde kiracı değilseniz bu teminatı dikkate almayınız. Bu teminat, işletmenizde bir hasar yaşanır ve başkasına ait olan binada bir zarar da oluşur ise teminat tutarı dahilinde bina zararını da karşılar.

3. Şahıs Mali Sorumluluk :
İşletmenin sınırları dahilinde bulunan 3. kişilerin malına ve bedenine gelebilecek zararları karşılar.

İşveren Mali Sorumluluk :
İş verenin emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı SSK'ya tabi kişi/kişilerin işveren ile iş akdinin devam ettiği süre içinde işveren'in kusuru sebebiyle uğrayacağı bedeni zarar ve iş göremez tazminatlarının karşılandığı bir poliçedir. SGK veya çalışanın ailesi tarafından açılacak davalar ve manevi tazminat istekleri de teminat dahilindedir.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası:
Üretiminiz esnasında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde kullanımı var ise bu güvenceyi almak zorundasınız. İnfilak ile başlayan yangınlarda üçüncü kişilerin bedeni ve maddi tazminatları ilk önce bu poliçeden karşılanır. Ardından diğer var olan ihtiyari sorumluluk poliçeleri devreye girer.

Zorunlu Atık Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası:
Bir hasar sonrasında oluşan atıkların çevreyi kirletmesi sonucunda çevrenin temizlenmesi masraflarını karşılar. Yasada tanımlanmış bazı riskli sektörler için bu poliçenin düzenlenmesi zorunludur.

Tarım Sigortaları:
Çiftçi kayıt sistemine üyeliğiniz sonrasında ürüne özel çalışmalar yapılmakta , hayvan hayat sigortaları dahil her konuda hizmet verilmektedir.

İnşaat ALL Risk Sigortası:
Konut, hastane, yol, baraj köprü vb. Inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal mülkün kaybını, istenirse 3. Kişilere karşı olan sorumluluk risklerini de tazmin eden sigorta anlaşmasıdır. İnşaat /montaj sigortaları genel şartlarında istisna edilmemiş , önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple yapılan imalatta ortaya çıkan her türlü hasarı kapsamaktadır. 
Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz