Arama Sonuçları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli / protokollü sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave çıkan fark ücretlerini karşılayan bir poliçedir. Sağlık Sigortası Genel Şartları…

+detaylar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, poliçe başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklara ait muayene, tetkik ve tedavi giderleri, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlaır dahilinde teminat altına almaktadır.

+detaylar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

+detaylar

whatsapp
Hemen Ara
TOP