Canan Evren Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli / protokollü sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave çıkan fark ücretlerini karşılayan bir poliçedir. Sağlık Sigortası Genel Şartları ve çeşitli sigorta şirketlerinin Sağlık Sigortası özel şartları dâhilinde, size ve ailenize en uygun olacak şekilde poliçenizi düzenliyoruz. Sağlık hizmeti alacağınız sağlık kurumunun da sigorta şirketi ile anlaşması olması gerekir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, poliçe başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklara ait muayene, tetkik ve tedavi giderleri, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlaır dahilinde teminat altına almaktadır.

whatsapp
Hemen Ara
TOP